Dette afsnit handler om ordningen med returvarer.

Afsnittet indeholder:

  • Formål og lovgrundlag (F.A.22.1)
  • Betingelser for at bruge ordningen med returvarer (F.A.22.2)
  • Varernes uforandrede stand (F.A.22.3)
  • Krav til dokumentation (F.A.22.4)
  • Lempelser i dokumentationskravene (F.A.22.5)
  • Oplysningsskema INF3 (F.A.22.6)