Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår et krav må afskrives som følge af, at der heller ikke er mulighed for at inddrive det i udlandet.

Afsnittet indeholder

 • Fordringer der ikke kan fremsendes til inddrivelse i udlandet efter en bistandsaftale
 • Fordringer der kan fremsendes til inddrivelse i udlandet efter en bistandsaftale
 • Fordringer der ikke kan inddrives efter en bistandsaftale og hvor kravet er større end 11.250 kr.

Bemærk

Restbeløb, der opstår som følge af kursdifferencer eller vekselgebyrer, skal ikke opkræves hos skyldner, men endeligt afskrives.

Se også

 • Se også afsnit G.A.3.6. International inddrivelse, der indeholder øvrige regler
 • se også afsnit G.A.3.1.8.1 Endelig afskrivning af fordringer

Fordringer der ikke kan fremsendes til inddrivelse i udlandet efter en bistandsaftale

For:

 • Fordringer på indtil 2.500 kr., ekskl. renter og omkostninger, efter den nordiske bistandsaftale og
 • øvrige fordringer indtil 1.500 Euro (ca. 11.250 kr.) inkl. renter og omkostninger

gælder, at fordringen, ikke kan fremsendes til inddrivelse i udlandet efter en bistandsaftale.

Kravet kan derfor endeligt afskrives når:

 • skyldner er fraflyttet til udlandet, og
 • der er forløbet mindst 6 måneder, efter at rykning for fordringens betaling har fundet sted, eller, såfremt rykning ikke har været mulig, 6 måneder fra fordringens forfaldsdag.

Skønnes udlandsopholdet at være af kortere varighed, bør fordringen kun afgangsføres som uerholdelig.

Fordringer der kan fremsendes til inddrivelse i udlandet efter en bistandsaftale

For

 • Fordringer på 2.500 kr. og derover efter den nordiske bistandsaftale og
 • fordringer på 1.500 euro (svarer til ca. 11.250 kr.) eller derover, som kan fremsættes efter øvrige bistandsaftaler

gælder, at fordringen kan fremsendes til inddrivelse i udlandet efter en bistandsaftale.

Kravet kan derfor evt. afgangsføres som uerholdelig, når:

 • skyldner er fraflyttet til udlandet, og
 • fordringen er søgt inddrevet via eksisterende inddrivelsesaftaler eller RIM har vurderet, at en eksisterende aftale ikke vil være lønsom at anvende.

I de tilfælde, hvor de udenlandske myndigheder har opgivet at inddrive en fordring, kan fordringen endeligt afskrives som opgivet/ophørt, når forældelse indtræder.

Bemærk

Regelsættet vedrørende afgangsførelse er under afvikling. Se afsnit G.A.3.1.8.4.

Fordringer der ikke kan inddrives efter en bistandsaftale og hvor kravet er større end 11.250 kr.

For

 • Krav på 1.500 euro (svarer til ca. 11.250 kr.) og derover, hvor restanten befinder sig i et land, som Danmark ikke har bistandsaftale med

gælder, at fordringen, ikke kan fremsendes til inddrivelse i udlandet efter en bistandsaftale. RIM har dog indgået aftale med et inkassofirma. Se afsnit G.A.3.6 om International inddrivelse.

Kravet kan efter et konkret skøn, hvis inddrivelsen må anses for

 • åbenbart formålsløs eller
 • forbundet med uforholdsmæssige omkostninger / ressourceanvendelse

og set i lyset af

 • restancens størrelse,
 • alder og
 • beskaffenhed i øvrigt,

og de øvrige kriterier afskrives endelig efter INDOG § 16. Se afsnit G.A.3.1.8.1.

Alternativt kan der ske afgangsførelse som uerholdelig uden at have søgt beløbet inddrevet via det inkassofirma, som SKAT har indgået aftale med. Der skal foreligge en redegørelse for RIMs vurdering af inddrivelsesmuligheden.

Bemærk

Regelsættet vedrørende afgangsførelse er under afvikling. Se afsnit G.A.3.1.8.4.