Indhold

Dette afsnit handler kort om anden lovgivning med tilknytning til reglerne for godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Lov om CO2-kvoter
  • Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter
  • Lov om merværdiafgift
  • Lov om opkrævning af skatter og afgifter mv.
  • Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxid i visse virksomheder med et stort energiforbrug
  • Øvrige bestemmelser.

Lov om CO2-kvoter

Lovgrundlaget er "Lov om CO2-kvoter". Se LBK nr. 1605 af 14. december 2016.

Populærbetegnelsen for loven er "CO2-kvoteloven", som her også anvendes som kort benævnelse.

Klima-, energi- og bygningsministeren er ansvarlig for dette lovområde.

Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Lovgrundlaget er "Lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter". Se LBK nr. 29 af 11. januar 2018.

Populærbetegnelsen for loven er "Fremskyndet tilbagebetalingsloven", som her forkortes til FREMTBL.

I medfør af fremskyndet tilbagebetalingsloven er udstedt BEK nr. 1437 af 05/12 2017 "Bekendtgørelse om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter".

Lov om merværdiafgift

Lovgrundlaget er "Lov om merværdiafgift". Se LBK nr. 1021 af 26/09/2019 med senere ændringer.

Populærbetegnelsen for loven er "Momsloven", som her forkortes til ML.

I medfør af momsloven er bl.a. udstedt BEK nr. 808 af 30/06 2015 "Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven", som populært betegnes som "momsbekendtgørelsen.  

Lov om opkrævning af skatter og afgifter mv.

Lovgrundlaget er "Lov om opkrævning af skatter og afgifter mv.". Se LBK nr 573 af 06/05/2019 med senere ændringer.

Populærbetegnelsen for loven er "Opkrævningsloven", som her forkortes til OPKL.

Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug

Lovgrundlaget er "Lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug". Se LBK nr. 424 af 08/05 2012.

Populærbetegnelsen for loven er "Energiaftaleloven".

I medfør af energiaftaleloven er bl.a. udstedt BEK nr. 1229 af 14/12 2011 "Bekendtgørelse om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift i visse virksomheder". Visse virksomheder, der er omfattet af proceslisten i CO2-afgiftsloven havde indtil 2014 mulighed for at få tilskud til dækning af energispareafgift af el til tung og let proces og tilskud til rumvarmeafgift. For at få tilskud skulle virksomheden have indgået en aftale med Energistyrelsen. Ved afskaffelse af energispareafgiften på elektricitet pr. 1. januar 2014 bortfaldt grundlaget for aftaleordningen også bortset fra 5 aftaler vedrørende rumvarmetilskud, der ophørte august 2014. 

Klima-, energi- og bygningsministeren er ansvarlig for dette lovområde.

Øvrige bestemmelser

Se også reglerne for energiafgifter, CO2-afgift, fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter og tilskud til dækning af energispareafgift af el mv. i afsnit