Indhold

Toldskyld ved unddragelse fra toldskyld for varer i en særlig situation

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Gennemførelsesbestemmelserne om unddragelse fra toldtilsyn.

Lovgrundlag

Reglerne for hvornår "varer befinder sig i en særlig situation" findes i artiklerne 865 til 867a i GB.

Gennemførelsesbestemmelserne om unddragelse fra toldtilsyn

En vare anses for at være unddraget tilsyn, når

  • der foretages toldangivelse af varen,
  • der fortages enhver anden handling med samme retsvirkning , samt
  • der forelægges et dokument til påtegning hos toldmyndighederne, og dette får som konsekvens, at varen fejlagtig får status som EU-vare. Med andre ord: Hvis den pågældende handling/toldangivelse bevirker, at varen fejlagtigt får toldmæssig status som EU-vare, anses den for at være unddraget toldtilsyn.
  • Se TK artikel 203, stk. 1 og artikel 865 i GB.

Hvornår anses varen som en EU-vare

Når der er opstået toldskyld for en vare, og når importafgifterne er betalt, har varen status som T2-vare, uden at angivelse til overgang til fri omsætning er nødvendig. Eventuelle forbud og restriktioner, som varen må være undergivet, skal dog være overholdt.

Se artikel 866 GB.

Se endvidere artiklerne 203, 203, 204 eller 205 i TK.

Toldmæssig status

Konfiskation af en vare som omhandlet i artikel 233, litra c) og d) i TK, ændrer ikke varens toldmæssige status, jf. artikel 867 GB.

Ikke-T2-varer, der er afstået til statskassen, beslaglagt eller konfiskeret, anses for at være henført under toldoplagsproceduren, jf. artikel 867a i GB.

Hvem må sælge varen

Hvis toldmyndighederne sælger en vare, de har konfiskeret, skal køberen straks opfylde formaliteterne med henblik på angivelse til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse. Se artikel 867 i GB.

Andet

Hvis toldmyndighederne selv beslutter at disponere over varer, de har konfiskeret på en anden måde end ved salg, opfylder de straks formaliteterne med henblik på angivelse til en af de toldmæssige bestemmelser eller anvendelser som fremgår af artikel 4, nr. 15, litra a), b), c), og d) i TK.

Se GB artikel 867a, stk. 3.