Indhold

Dette afsnit handler om de overgangsregler, der gælder for genbeskatningen af de underskud, der er udnyttet under de tidligere gældende regler om sambeskatning med udenlandske selskaber.

Afsnittet handler om

  • overgangsreglerne - baggrund, formål og virkningstidspunkt (C.D.3.4.1)
  • opgørelse af genbeskatningssaldi (C.D.3.4.2)
  • opgørelse af overskud i udenlandsk datterselskab (C.D.3.4.3)
  • andre dispositioner der udløser genbeskatning (C.D.3.4.4)
  • krav til oplysningsskemaet og det skattemæssige årsregnskab (C.D.3.4.5)
  • genbeskatning ved overgang til international sambeskatning efter nugældende regler (C.D.3.4.6).

Se også

Se også afsnit C.D.3.2 "International sambeskatning", der handler om de nugældende regler for international sambeskatning.