Indhold

Dette afsnit handler om vurdering af øvrige erhvervsejendomme og - arealer.

Afsnittet indeholder: