Dato for udgivelse
13 Mar 2014 15:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Mar 2014 15:01
SKM-nummer
SKM2014.185.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
14-0348011
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse, forvaltning, investeringsforening
Resumé

SKAT tilbagekalder styresignalet offentliggjort som SKM2014.49.SKAT om investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f.

Hjemmel

LBK nr. 106 af 13. januar 2013 (momsloven)

Reference(r)

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f

Henvisning

Den jurdiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.5.11.9.2.

Redaktionelle noter

Dette styresignal ophæver SKM2014.49.SKAT.

SKAT tilbagekalder hermed styresignalet SKM2014.49.SKAT.

Et nyt styresignal, som præciserer hvilke investeringsinstitutter, som forud for SKM2014.49.SKAT momsmæssigt blev anset som investeringsforeninger, og som efter SKATs opfattelse forsat skal anses som investeringsforeninger i momslovens forstand, er d.d. sendt i høring.

EU-domstolen har den 13. marts 2014 afsagt dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S. SKAT vil snarest udsende et særskilt styresignal om konsekvenserne af dommen. 

Styresignalet har virkning og gælder fra offentliggørelsen.