Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.4.1.5.7 Gaver til kulturinstitutioner.