Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.4.3.3 Positiv og entydig