Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.12.1 Henstand  i forbindelse med klage