Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.C.3.2.1.2.