xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.3.3.3 om bundne fradrag - LL § 5 I.x