I ABL § 45 har der været en overgangsbestemmelse, der fjernede den eventuelle skærpelse for aktier, som er solgt efter en ejertid på mindre end tre år, og som er anskaffet før de nye reglers virkningstidspunkt (1. januar 2006).

Overgangsreglen gjaldt  derfor kun for aktiesalg, der er foretaget senest den 31. december 2008, og overgangsreglen gjaldt derfor normalt sidste gang for indkomståret 2008. For skatteydere med forskudt indkomstår, hvor indkomståret 2009 er påbegyndt før den 1. januar 2009, gjaldt overgangsreglen dog også for aktiesalg, der er foretaget i indkomståret 2009, men før den 1. januar 2009.   

ABL § 45 er ophævet ved § 1, nr. 21, i lov nr. 462 af 12. juni 2009.

For en nærmere beskrivelse henvises til LV, Selskaber og aktionærer, 2009-2 S.G.3.3.2.