Efter PSL § 13, stk. 3, modregnes et virksomhedsunderskud ved skatteberegningen i den personlige indkomst i det år, det konstateres. Derefter modregnes en eventuel rest i indkomstmodtagerens positive nettokapitalindkomst, som ikke reducerer bidragsgrundlaget.

I de følgende år modregnes et eventuelt resterende underskud først i en eventuel positiv nettokapitalindkomst og derefter i den personlige indkomst, som reducerer bidragsgrundlaget, men kun i indkomst fra egen selvstændig erhvervsvirksomhed.

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende, i det år et underskud fremføres til, også har anden personlig indkomst, der ikke stammer fra virksomheden (f.eks. løn), modregnes der først i en eventuel positiv nettokapitalindkomst og derefter i det pågældende års virksomhedsoverskud, før end der modregnes i løn.

Eksempel (ugift person med negativ nettokapitalindkomst):

År 1     Personlig indkomst Bidragsgrundlag
Lønindkomst     500    
Virksomhedsresultat    -800                        500
Underskud til fremførsel                             -300  
År 2        
Lønindkomst     600    
Virksomhedsresultat 200      
Fremført underskud 300  -100                          500                      600
I alt                         1.100

Som det ses af eksemplet udgør det samlede bidragsgrundlag for de to år 1.100, hvilket skyldes, at bidragsgrundlaget for lønindkomsten ikke kan nedsættes med underskud af virksomhed.

Da den personlige indkomst i år 2 er positiv efter modregnet fremført underskud, er der ikke yderligere underskud at fremføre - hverken i indkomsten efter PSL eller i bidragsgrundlaget efter AMBL.

I øvrigt henvises til afsnit A.A.2.3 om reglerne for underskudsfremførsel efter PSL § 13.