SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.638.SKTSTMoms - solcelleanlæg, husstandsvindmøller mv. - opgørelse af salgsmoms - momsregistrering - genoptagelse - styresignal19-12-18MomsgrundlagStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.588.SKTSTGenoptagelsesstyresignal om fusionsdato ved koncernintern grænseoverskridende fusion - styresignal20-11-18SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.583.SKTSTGenoptagelse - ændring af praksis - overskudsvarme fra miljømæssige renseprocesser16-11-18Energi og kuldioxidStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.582.SKTSTPraksisændring - Genoptagelse - ændring af praksis - vederlag for overskudsvarme - udgifter til nyttiggørelse - styresignal16-11-18Energi og kuldioxidStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.581.SKTSTGenoptagelse - ændring af praksis - måling med tilbagevirkende kraft - efterregulering af overskudsvarmeafgift - styresignal16-11-18Energi og kuldioxidStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.536.SKTSTPraksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse - Transaktioner i nær tilknytning til undervisning - styresignal29-10-18Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.521.SKTSTØkonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele - indgriben - Praksisændring - Genoptagelse - styresignal16-10-18FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.414.SKTSTStyresignal - praksisændring - uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelser13-08-18Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.350.SKTSTAktindsigt i interne dokumenter - styresignal03-07-18Generelt om SkatteministerietStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.348.SKTSTStyresignaler, SKM-meddelelser og høringsportalen for styresignaler – Styresignal02-07-18OrganisationStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.302.SKATMoms i forbindelse med privatpersoners import af varer via andre EU-lande - styresignal27-06-18Momsgrundlag + Lønsumsafgiftspligt og registreringStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.227.SKATGenoptagelse som følge af Landsskatterettens kendelser SKM2017.586.LSR og SKM2017.695.LSR - beskatning af erstatning for rådgivning ved køb af aktier mv., når værdipapiret er solgt, inden der erhverves endelig ret til erstatning - styresignal16-05-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.188.SKATÆndring af praksis vedrørende solidarisk hæftelse, når en kreditors krav mod én af de solidarisk hæftende skyldnere forældes eller eftergives, eller når en skyldner har opnået gældssanering eller rekonstruktion med tvangsakkord - styresignal30-04-18Eftergivelse og gældssaneringStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.185.SKATPraksisændring vedrørende refusionsordningen i sømandsbeskatningslovens § 10 - styresignal26-04-18Virksomheder + Personlig indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.163.SKATRestanceinddrivelsesmyndigheden genoptager sager, der kan have været udsat for uretmæssig inddrivelse - styresignal16-04-18Lønindeholdelse + ForældelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.150.SKATGløgg tilsat spiritus - genoptagelse - styresignal10-04-18Tarifering + Generelt om punktafgifterStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2018.117.SKATGenoptagelse - lempelse for dobbeltbeskatning - styresignal21-03-18Udenlandsk indkomstStyresignal

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter