Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2018.76.BRSkattepligt - fraflytning09-01-18Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.68.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfristen - befordringsfradrag - fradrag for renteudgifter og børnebidrag - afvisning28-11-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.67.BRGrundværdiansættelse - tilsidesættelse af skønserklæring - jordbundsforhold - handelsværdi15-01-18EjendomsvurderingDom
SKM2018.61.BRSkattefri rejsegodtgørelse - arbejdsgiverkontrol - lastbilchauffør28-12-17Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
SKM2018.59.BRSkønsmæssig ansættelse - skattepligtig indkomst - negativt privatforbrug12-01-18Personlig indkomstDom
SKM2018.57.BRUdlodningsbeskatning - stråmand - løn eller udbytte - lån eller udbytte - periodisering15-12-17Personlig indkomstDom
SKM2018.54.BRKulafgift - kontrakt godkendt af Elprisudvalget20-12-17Energi og kuldioxidDom
SKM2018.53.BREkstraordinær genoptagelse - Særlige omstændigheder18-12-17Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2018.51.BREftergivelse af gæld - skønsmæssig afslag -retlige mangler22-12-17Eftergivelse og gældssaneringDom
SKM2018.49.BRKursgevinst - Gældseftergivelse - Betalingsevne30-11-17Personlig indkomstDom
SKM2018.48.BRFradrag for forbedringer - grundværdi - tilslutningsafgift28-11-17EjendomsvurderingDom
SKM2018.47.BRStraf - prøvesag - grov uagtsomhed - ikke rettidigt indberettet til Indkomstregistret06-12-17StrafDom
SKM2018.45.BRBefordringsfradrag - sædvanlig bopæl - Pendler28-03-17Fradrag og afskrivningerDom
SKM2018.44.BRMaskeret udlodning - skiftende forklaringer - mellemregningskonto aktionærlån15-12-17Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
SKM2018.43.BRHandelspris ved overdragelse af udlejet lejlighed08-12-17SelskabsbeskatningDom
SKM2018.39.BRStraf - dolus eventualis - ægtepar - skattesvig - momssvig - delvis tilståelse12-10-17StrafDom
SKM2018.36.BRFradragsansættelse - Etablering af kloak- og vandforsygningsanlæg11-12-17EjendomsvurderingDom
SKM2018.33.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder18-12-17Når man ønsker en sag genoptagetDom
SKM2018.32.BRStraf - manglende mærkning af varebil - udeblivelsesdom23-11-17StrafDom
SKM2018.30.BRFradrag for grundforbedringer - udgiftsafholdelse - eksterne veje06-12-17EjendomsvurderingDom
SKM2018.4.BRFradrag for forbedringer - grundværdi tilslutningsafgift01-12-17EjendomsvurderingDom
SKM2018.1.BRReel ejer - udlodningsbeskatning - bevis for afståelse - passeret kapitalejers økonomi15-11-17Personlig indkomstDom