SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.443.TSSTransfer pricing-godkendelsesordningen fortsætter31-10-05Kontrol og revision + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.432.TSSAndelsforeninger - produktions- og salgsforeninger - omsætning med medlemmer - varer ej produceret af medlemmer26-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.431.TSSUdenlandsk fusion - succession for danske aktionærer - Adomo Inc., Califorien og Adomo Inc., Delaware26-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.430.TSSSpaltning af udenlandsk selskab - succession for danske aktionærer - Norsk Hydro ASA og Yara International ASA26-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.429.TSSSpaltning - forretningsmæssig begrundelse - tilladelse25-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.408.TSSFusion af AB Custos og Investment AB Öresund - tilladelse til skattemæssig succession på aktionærsiden14-10-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.387.TSSEF-dommen i den danske firmabilsag. Ændret praksis for særligt brændstoføkonomiske brugte personbiler28-09-05AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.383.TSSBeskatning af præmie til HK-ansattes gruppelivsforsikring i Alka22-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.381.TSSÆndring af underskriftsberettiget vedrørende den amerikanske blanket "Form 6166" - attestation af at være skattemæssigt hjemmehørende i USA19-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.373.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2005 - Kontantomregning af overdragelsessummer08-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.372.TSSÆndret praksis vedrørende skattefritagelse ved afståelse af andelsbevis med brugsret til beboelse i lejlighed08-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.369.TSSMindstekrav - genbeskatningssaldi mv. - overgangsbestemmelse05-09-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.357.TSSSkattefri spaltning26-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.353.TSSDen momsmæssige behandling af lægeattester - sygefravær23-08-05Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.337.TSSSpanske blanketter vedrørende skattepligtsforhold10-08-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.332.TSSMoms - Byggemodning - Frivillig registrering - Reguleringsforpligtelse09-08-05Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.312.TSSSvovlafgift - afgiftsfritagelse for raffinaderier13-07-05AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.303.TSSNye blanketter til ansøgning om lempelse eller refusion af skat pålagt af Storbritannien som kildestat07-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.289.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2005 - Kontantomregning af overdragelsessummer06-07-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.286.TSSRettelse til Ligningsvejledningen for Erhvervsdrivende 2005-2 - Etableringskonto30-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.284.TSSSkattefri spaltning - forretningsmæssig begrundelse23-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.283.TSSSkattefri ombytning af aktier i Rentokil Initial Plc. med aktier i nystiftet selskab23-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.282.TSSUdsættelse af udgivelsen af ToldSkats juridiske vejledninger23-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Told + Moms og lønsumsafgift + Inddrivelse + AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.272.TSSSkattefri aktieombytning - variabelt vederlag - delvist afslag21-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.269.TSSÆndret praksis for modregning af indeholdt udbytteskat i selskabers indkomstskat20-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.263.TSSSambeskatning til rådgivere17-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.262.TSSL 129 - udarbejdelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta - selskaber omfattet af lovens § 4, stk. 317-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.237.TSSSkattemæssige krav til regnskab - Frist for indsendelse af nye oplysninger - Mindstekravsbekendtgørelsen10-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.232.TSSSkattefri aktieombytning - efterfølgende skattefri spaltning06-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.231.TSSAndre indkomstarter omfattet af genoptagelsescirkulære om arbejdsmarkedsbidrag m.v. af sygedagpenge m.v. til selvstændigt erhvervsdrivende (TSS-cirkulære 2004-23)06-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.227.TSSSkattefri ombytning af aktier i Københavns Fondsbørs A/S med aktier i OMX AB03-06-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.200.TSSToldSkat områdernes høring af Den Sociale Sikringsstyrelse17-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagereAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.184.TSSGrenspaltning11-05-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.169.TSSDen momsmæssige behandling af erklæringer der udstedes af psykologer, kiropraktorer, læger og andre sundhedsfaglige personer21-04-05Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.168.TSSLønsumsafgift - negative afgiftsbeløb - metode 421-04-05Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.165.TSSLønsumsafgift - aktieordninger20-04-05Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.163.TSSDen momsmæssige behandling af lægeerklæringer til en arbejdsgiver i forbindelse med sygdom - Ændring af SKM2005.159.TSS (Udgået og erstattet af SKM2005.169.TSS)19-04-05Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.160.TSSDen momsmæssige behandling af registreringsafgift18-04-05Moms og lønsumsafgift + AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.159.TSSDen momsmæssige behandling af erklæringer der udstedes af psykologer, kiropraktorer, læger og andre sundhedsfaglige personer (Udgået og erstattet af SKM2005.169.TSS)18-04-05Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.158.TSSAnvendelse af et reduceret momsgrundlag ved førstegangssalg af kunstgenstande og registreringsgrænsen for dette salg14-04-05Moms og lønsumsafgiftMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.156.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2005 - Kontantomregning af overdragelsessummer13-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.155.TSSDokumentation af skattepligt til Spanien - opdatering11-04-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.134.TSSFastsættelse af udlejningsværdi for stuehus med bopælspligt efter landbrugslovgivningen18-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.106.TSSEF-voldgiftskonventionen og tynd kapitalisering04-03-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.69.TSSArbejdsmarkedsbidrag - Bosnien-Herecegovina18-02-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.51.TSSBeskatning af pension fra United Nations Joint Staff Pension Fund (FN-pensioner)31-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.26.TSSSkattefri ophørsspaltning af et holdingselskab - efterfølgende tilbagesalg til udstedende selskab af det ene modtagende selskabs anparter i driftsselskabet19-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.18.TSSFortolkningsbidrag til TSS-cirkulære 2004-23 om genoptagelse vedrørende sygedagpenge m.v. til selvstændigt erhvervsdrivende13-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Moms og lønsumsafgift + AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.15.TSSRegistreringsafgift af motorkøretøjer - afgiftspligtig værdi11-01-05AfgifterMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.4.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 1. kvartal 2005 - Kontantomregning af overdragelsessummer07-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.3.TSSKursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2004 - Kontantomregning af overdragelsessummer07-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2005.2.TSSTransfer pricing - Voldgiftskonvention - Adfærdskodeks - Udvidelse til 10 nye medlemsstater07-01-05Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatningMeddelelse

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter