SKM nummerOverskriftDatoEmne
SKM2012.720.VLRMineralolieafgift - hæftelse for afgiftstilsvar06-12-12Energi og kuldioxidDom
SKM2012.710.VLRForrentning - tilbagebetalt CO2-afgift05-12-12Renter og gebyrerDom
SKM2012.702.VLRSyn og skøn - supplerende spørgsmål ikke tilladt stillet til syns- og skønsmand03-12-12VirksomhederKendelse
SKM2012.671.VLRSpil - internet - poker - pyramidespil26-11-12Personlig indkomstDom
SKM2012.663.VLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - fradrag moms - fakturaer fra stråmandsfirmaer - sort rengøring22-11-12Selskabsbeskatning + Arbejdsgiverens særlige pligter + FradragDom
SKM2012.661.VLRAktionærlån - yderligere løn21-11-12Personlig indkomstDom
SKM2012.660.VLRRegistreringsafgift - afgiftsgodtgørelse - eksport - original registreringsattest21-11-12Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
SKM2012.637.VLRStraffesag - overtrædelse af øl- og vinafgiftsloven mv. - smugkro09-11-12StrafDom
SKM2012.616.VLRUdlæg - guldsmykker05-11-12UdlægKendelse
SKM2012.613.VLRSyn og skøn - begæring afvist02-11-12Når man vil klageKendelse
SKM2012.599.VLRIndeholdelsespligt - lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende - østeuropæiske håndværkere - hæftelse - A-skat og AM-bidrag31-10-12Arbejdsgiverens særlige pligter + VirksomhederDom
SKM2012.587.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - helårsbolig - ikke erhvervet og anvendt som sommerhus23-10-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.533.VLREjendomsavance - udbyderhonorar - videresalgsavance - anskaffelsessum - skatteproces - reaktionsfrist27-09-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.532.VLREnergiafgift - tilbagebetaling27-09-12Energi og kuldioxidDom
SKM2012.484.VLRFri bil - gulpladebil ejet af selskab - benyttet i personlig virksomhed - privatbenyttelsesafgift - hæftelse31-08-12Personlig indkomst + Fradrag + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.467.VLRGældssanering nægtet - ikke medvirket loyalt26-07-12Eftergivelse og gældssaneringKendelse
SKM2012.466.VLRRette indkomstmodtager af virksomhedsindkomst - polske arbejdere - lønmodtagere eller erhvervsdrivende - hæftelse A-skat mv. - momspligt26-07-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Momspligt + VirksomhederDom
SKM2012.465.VLRSkønsmæssig forhøjelse - indkomst - moms - lønsumsafgift - akupunkturklinik26-07-12Momsgrundlag + VirksomhederDom
SKM2012.463.VLRSkattefri rejse- og befordringsgodtgørelse - direktør og hovedanpartshaver - afkald på løn - befordringsfradrag - nedslagsprocent ejendomsværdiskat25-07-12Når man ønsker en sag genoptaget + Personlig indkomst + EjendomsværdiskatDom
SKM2012.461.VLRHæftelse - A-skat mv. - arbejdsudleje - forsømmelighed - juletræsarbejde24-07-12Arbejdsgiverens særlige pligter + Udenlandsk arbejdskraftDom
SKM2012.459.VLRMaskeret udbytte - skattepligt - ekstraordinær skatteansættelse - driftsomkostninger - bestikkelse23-07-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + Fradrag og afskrivningerDom
SKM2012.375.VLRHæftelse - indeholdelse - A-skat m.v. - forsømmelighed - chaufførarbejde20-06-12Arbejdsgiverens særlige pligterDom
SKM2012.362.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - fiktiv udlejningskontrakt - uberettiget boligstøtte til kæreste12-06-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.357.VLRGulpladebil - privat anvendelse08-06-12Motor - Indregistrering og vægtafgift + MotorkøretøjerDom
SKM2012.352.VLRSkattefri virksomhedsomdannelse - overdragelse - landbrugsvirksomhed - aftaletidspunkt01-06-12VirksomhederDom
SKM2012.349.VLRSommerhusudlejning - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær ansættelse - betydning af frifindende straffedom31-05-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
SKM2012.296.VLRGenanbringelse af ejendomsavance - samme ejendom21-05-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.295.VLREjendomsavance - næring - salg egen bolig - tidspunkt for bindende aftale15-05-12Køb + Salg + Erhvervsejendomme + EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.202.VLRKorrektion - afgiftsgrundlag - fradragsberettiget købsmoms - større kompleks af anpartsprojekter23-03-12MomsgrundlagDom
SKM2012.198.VLRStraffesag - afgiftssvig - tobaksafgift - opbevaring og forsendelse - sidste kendte besidder23-03-12StrafDom
SKM2012.174.VLRMaskeret udlodning - ejendom - hovedanpartshavers mor19-03-12SelskabsbeskatningDom
SKM2012.160.VLREjendomsavancebeskatning - salg af stuehus - beboelse i ejerperiode - ophold tre måneder12-03-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.150.VLRFri bil - gulpladebil - privat kørsel - hovedaktionær - parkeret ved bopæl - bevisbyrde08-03-12Personlig indkomstDom
SKM2012.112.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - parkeringsplads - stikledninger20-02-12EjendomsvurderingDom
SKM2012.109.VLRStraffesag - momssvig af grov karakter - skattesvig - undladelse af indeholdelse - A-skat og AM-bidrag15-02-12StrafDom
SKM2012.107.VLRStraffesag - momssvig af særlig grov karakter - skattesvig af særlig grov karakter - hæleri af særlig grov beskaffenhed - 0-momsangivelser - udbyttet gemt selskabskonstruktion15-02-12StrafDom
SKM2012.106.VLRStraffesag - overtrædelse af registreringsafgiftsloven - polsk indregistreret bil - herboendes kørsel i Danmark14-02-12StrafDom
SKM2012.83.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - salgsbestræbelser før endelig færdiggørelse06-02-12EjendomsavancebeskatningDom
SKM2012.69.VLRStraffesag - kildeskat - manglende indberetning - lønbureau - 0-angivelser - anstrengt økonomi - grov uagtsomhed02-02-12StrafDom
SKM2012.66.VLRMaskeret udlodning - udgifter vedr. ejendom - fri bolig - ikke ubeboelig31-01-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
SKM2012.25.VLREjendomssalg - selskab til hovedanpartshaver - handelsværdi - vurderet som ikke-fri - udlejning til familie - maskeret udlodning13-01-12Selskabsbeskatning + Personlig indkomst + EjendomsvurderingDom
SKM2012.17.VLRInvestering i amerikanske olie- og gasrettigheder - "working interests"09-01-12Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
SKM2012.11.VLRFradrag driftsomkostninger - fakturaer ikke stilet til virksomhed - pony afgræsning af virksomhedsareal - rette indkomstmodtager05-01-12VirksomhederDom
SKM2012.8.VLRStraffesag - momssvig - skattesvig - manglende indeholdelse A-skat - skattefrie diæter - medvirken til urigtige momsangivelser - manglende selvangivelse05-01-12StrafDom
SKM2012.7.VLRBeskatning af læge - arbejde i Norge - subsidiær beskatningsret - praksis - grov uagtsomhed05-01-12Udenlandsk indkomstDom