SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.785.VLRGenoptagelse - ejendomsvurdering - nedslag i grundværdi10-12-10EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.784.VLRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - arbejdsudleje - forskellige kontrakter - polske håndværkere10-12-10Udenlandsk arbejdskraft + Indeholdelses- og registreringspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.778.VLRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedaktionær - fornøden kontrol - bevisbyrde06-12-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.756.VLRStraffesag - uregistreret importør - indførsel af øl vin og spiritus - videresalg - ikke pant og afgiftsberigtigede - overtrædelses af colalovgivningen30-11-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.717.VLRUdlæg i motorcykel - ejerforhold - rådigheden over motorcyklen - omlakering09-11-10UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.672.VLREjendomsvurdering - benyttelseskode - større herregård - landbrug - hotel og restaurationsvirksomhed21-10-10EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.670.VLREkstraordinær skatteansættelse - maskeret udlodning - følge af ansættelse andet år - reaktionsfrist21-10-10SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.652.VLRStraffesag - udeholdte skattepligtige renter - bank i Tyskland18-10-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.650.VLRStraffedom - udeholdt omsætning - to virksomhedsindehavere - alternativ behandling - underordnet rolle i virksomhed - lang sagsbehandlingstid15-10-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.649.VLRFradrag - driftstab - datterselskab15-10-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.626.VLRArbejdsudleje - dobbeltbeskatning - Danmark Holland - indeholdelse af A-skat05-10-10Udenlandsk arbejdskraftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.623.VLRMaskeret udbytte - hovedanpartshaver - udeholdt omsætning - samlever direktør og daglig leder05-10-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.619.VLRPrincipskifte - kursgevinstloven30-09-10Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.603.VLRLandsskatterettens genoptagelse - nye oplysninger28-09-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.571.VLRFiskefartøj - salg - disponibel kapacitet - kvalifikation - driftsmiddel21-09-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.569.VLRLønindeholdelse - ændring i lovgrundlag - retsvirkning allerede indgåede aftaler21-09-10LønindeholdelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.556.VLRSelvangivelsespligt - antenneforening - ikke udelukkende almennyttigt formål13-09-10Selskabsbeskatning + Forskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaberDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.524.VLRStraksfradrag - beregningsgrundlag - samlet bygningskompleks eller selvstændige bygninger - SPF produktion30-08-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.510.VLREjendomsavance - ekspropriation - areal til torv - frivilligt salg - ekspropriationsvilje - bevisbyrde27-08-10EkspropriationDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.492.VLRStutteri - ikke drevet erhvervsmæssigt - fradrag - underskud17-08-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.460.VLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entrepriseaftaler - hæftelse - forsømmelighed - momspligt20-07-10Indeholdelses- og registreringspligt + Momspligt + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.458.VLRAdvokat og revisorudgifter - periodisering - forundersøgelse - køb af aktieselskab - rette omkostningsbærer19-07-10SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.455.VLRAfkald på forpagtningsindtægt16-07-10Transfer pricing + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.405.VLRSlutrengøring af udlejede sommerhuse28-06-10MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.399.VLRStraffesag - udeholdt omsætning - skat og moms - to hold fakturaer - virksomhedsdrift efter afmeldelse25-06-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.382.VLRMoms - begrebet "med gevinst for øje" - delregistrering - opgørelse af fradragsret23-06-10MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.371.VLRUdlejning ejendom - slægtning - lejefiksering - skyggebudgets beskaffenhed - syn og skøn17-06-10Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.368.VLRMoms - skrotning af biler - miljøbehandling14-06-10MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.345.VLRKantinemoms - bruttotrækordning - ordinær/ekstraordinær genoptagelse31-05-10Personlig indkomst + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.342.VLRStraffesag - fiktiv fraflytning - dobbeltdomicil - hovedanpartshaver - dokumentfalsk - udenlandsk indregistreret bil - lang behandlingstid27-05-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.337.VLROrdinær genoptagelse - vurdering nye oplysninger - skønsmæssig ansættelse - betydning af straffedom26-05-10Virksomheder + Fradrag + Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.327.VLRStraffesag - uregistreret virksomhed - virksomheden tvangsafmeldt - manglende bogføring - ikke opbevaret bilag17-05-10StrafKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.326.VLRByggemoms - egen eller fremmed regning - andelsboligprojekter17-05-10ByggeriDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.317.VLRStraffesag - udskiftning af stelnummer - betaling af registreringsafgift - 3 biler10-05-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.305.VLRRetspleje - domstolsprøvelse - syn og skøn - supplerende beviser - førelse af sagkyndige vidner06-05-10VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.300.VLRFradrag - hensættelser til serviceforpligtelser05-05-10Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.299.VLRStraffesag - uregistreret virksomhed - nægtede udført arbejdet05-05-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.290.VLRGaveafgift - værdiansættelse af anparter03-05-10Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.267.VLREjendomsavance - parcelhusreglen - sommerhus - benyttelse i ejerperiode - stor udlejningsintensitet16-04-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.248.VLREjendomsavance - anskaffelsessum - minkfarm - pristalsregulering - benyttelseskode07-04-10EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.200.VLRStraffesag - vikarbureau - udeholdt omsætning - opgjort udfra bankkontoudtog - sort løn- 2 fakturanummerrækker12-03-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.165.VLRPersonalegode - rejse til New York - personalearrangement - social og turistmæssig karakter - værdiansættelse02-03-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.160.VLRKonvertible obligationer - genoptagelse02-03-10Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.159.VLRStraffesag - momssvig - udeholdt omsætning - import af biler - forældelse - bilagsmaterialet bortkommet02-03-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.150.VLRUdlæg - salg af bil - proforma26-02-10UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.129.VLRStudierejse til Paris - koncerndirektør ledsaget af samleverske - bilforhandlerrejse17-02-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.128.VLREjendomsvurdering - genoptagelse - årsregulering17-02-10EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.122.VLRSkønsmæssig ansættelse - indtægt fra kursusvirksomhed - mangelfuldt regnskabsmateriale - sammenblanding indtægt - ApS og personlig virksomhed16-02-10Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.109.VLRErhvervsmæssig virksomhed - stutteri og landbrug - omlægning - syn og skøn05-02-10Virksomheder + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.107.VLRStraffesag - overtrædelse af momsloven - kredittagning05-02-10StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.77.VLRGenoptagelse29-01-10VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.61.VLRMomsfritagelse - lystyacht eller erhvervfartøj27-01-10Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.51.VLRMomsmæssig behandling - slutrengøring - udlejede feriehuse - forelæggelse for EF-Domstolen22-01-10MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.47.VLRDobbeltbeskatning - fuld skattepligt - dobbeltdomicil20-01-10Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.46.VLRTransfer pricing - TP dokumentation20-01-10Transfer pricingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.44.VLRKommanditisters fradragskonto20-01-10VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.43.VLREjendomsvurdering - grundværdiansættelse - deklaration om byggelinier20-01-10EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2010.27.VLRIndeholdelsespligt - polske håndværkere - arbejdsudleje eller entreprisekontrakter - hæftelse - forsømmelighed13-01-10Indeholdelses- og registreringspligtDom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter