Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.3.3 om fællesregistrering og delregistrering.