Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5 Momsfritagelser uden fradragsret og D.A.5.23 Baggrundsviden om momsfritagelserne i ML § 13.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Jurisdiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.1 Sundhedssektoren ML § 13, stk. 1, nr. 1).

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.2 om momsfritagelse af social forsorg og bistand.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.3 om Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13 stk. 1, nr. 3).

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.3 om Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13 stk. 1, nr. 3).

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.4 - Foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 4).

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.5 - Sportsaktiviteter og arrengementer ML § 13, stk. 1, nr. 5).

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.6 - Kulturelle aktiviteter ML § 13, stk. 1, nr. 6). 

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.7 - Kunstnerisk virksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 7).

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.8 om Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13 stk. 1, nr. 8).

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.8 om Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13 stk. 1, nr. 8).

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.8 om Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13 stk. 1, nr. 8).

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.8 om Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13 stk. 1, nr. 8).

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.8 om Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13 stk. 1, nr. 8).

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.8 om Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13 stk. 1, nr. 8).

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.8 om Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ML § 13 stk. 1, nr. 8).

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.9 om levering af fast ejendom ML § 13, stk. 1, nr. 9.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.9.1 Lovgrundlag.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.9.2 Definition: Fast ejendom og afsnit D.A.5.9.3 Hvornår er levering af fast ejendom fritaget.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.9.4 om momspligtigt ved levering af nye bygninger.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.9.5 om momspligtigt ved levering af byggegrunde.

 

Afsnittet er udgået.

Reglerne fremgår af Vejledning om moms på salg af nye bygninger og byggegrunde, vejledning E nr. 191, afsnit 1.4 (nye bygninger) og afsnit 2.3 (byggegrunde).

 

Afsnittet er udgået.

Reglerne fremgår af Vejledning om moms på salg af nye bygninger og byggegrunde, vejledning E nr. 191, kapitel 9.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.10 om momsfritagelse af forsikringsvirksomhed.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.11 om momsfritagelse af finansielle aktiviteter.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.12 - Lotterier og lign. samt spil om penge ML § 13, stk. 1, nr. 12).

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.13 om Postydelser § 13, stk. 1, nr. 13.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.14 - Levering af frimærker ML § 13, stk. 1, nr. 14).

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.15 - Personbefordring ML § 13, stk. 1, nr. 15).

 

Fritagelsen er ved lov nr. 520 af 12. juni 2009 ophævet med virkning fra 1. januar 2011.

Om den ophævede fritagelse, se evt. Momsvejledning 2010-2, D.11.16.

Overgangsordning-godtgørelse

I forbindelse med ophævelsen af fritagelsen for rejsebureauvirksomhed mv. gælder en overgangordning. Se § 3, stk 4, i lov nr. 520 af 12. juni 2009, som ændret ved § 7, nr. 3, i lov nr. 1361 af 8. december 2010 (ændret nummerering).

Virksomheder omfattet af momspligten efter ophævelsen af den tidligere § 13, stk. 1, nr. 16, kan anmode om godtgørelse af købsmoms på nødvendige udgifter til indkøb til tilpasning af it-udstyr og software, rådgivning m.v., som er afholdt inden den 1. januar 2011, når leveringerne er afgiftspligtige.

Godtgørelsen omfatter fradragsberettigede udgifter, der ikke tidligere er fradraget.

Anmodning om godtgørelse kan tidligst indsendes den 1. januar 2011 og kan senest indsendes samtidig med angivelsen for den afgiftsperiode, som udløber den 30. juni 2011. Udgifterne skal kunne dokumenteres på anmodning af SKAT, og dokumentationen skal opbevares i 5 år efter anmodningstidspunktet.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.16 Bedemandsvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 16).

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.17 - Velgørende arrangementer ML § 13, stk. 1, nr. 17).

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.18 - Genbrugsbutikker med almennyttige formål ML § 13, stk. 1, nr. 18).

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.19 om selvstændige grupper af personer § 13, stk. 1, nr. 19).

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.20 om investeringsguld § 13, stk. 1, nr. 20).

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.21 om velgørende foreninger ML § 13, stk. 1, nr. 21.