Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.7 - Kunstnerisk virksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 7).