Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning. Se afsnit D.A.5.16 Bedemandsvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 16).