Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.5.19 om selvstændige grupper af personer § 13, stk. 1, nr. 19).