Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.3.1 Momsfritagelse af salg, ombygning, reparation m.v. af visse skibe ML § 34, stk. 1, nr. 7.