Afsnittet er omskrevet og flyttet til den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.10.1.3.3 Momsfritagelse ved levering af brændstof og forsyninger til visse skibe ML § 34, stk. 1, nr. 9.