Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.13.2.1 Hovedregel ML § 46, stk. 1, 1. pkt.