Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.22.8 Momsgrundlaget.