Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.2 Sondring mellem byggeri for egen og fremmed regning.

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.2.2 om andelsboligbyggeri.

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.2.3 om ombygning mv. af eksisterende bygninger.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter