Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.4.3 om momspligt.

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.4.3 om momspligt.

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.4.3.1 om opførelse, ombygning eller modernisering af bygninger til salg eller udlejning ML § 6.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.4.3.1 om opførelse, ombygning eller modernisering af bygninger til salg eller udlejning ML § 6. Se afsnit D.A.21.3.4.3.2 om opførelse, ombygning eller modernisering af bygninger til virksomhedens brug ML § 7.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.4.3.3 om reparation og vedligeholdelse over 100.000 kr. ML § 6, stk. 1, 3. pkt. og ML § 7, stk. 1, 2. pkt.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.4.3.1 om opførelse, ombygning eller modernisering af bygninger til salg eller udlejning ML § 6. Se afsnit D.A.21.3.4.3.2 om opførelse, ombygning eller modernisering af bygninger til virksomhedens brug ML § 7.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.4.3.1 om opførelse, ombygning eller modernisering af bygninger til salg eller udlejning ML § 6. Se afsnit D.A.21.3.4.3.2 om opførelse, ombygning eller modernisering af bygninger til virksomhedens brug ML § 7.