Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.4 om udtagning i forbindelse med byggeri mv. ML § 5, stk. 4.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.4.1 om momspligt.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.4.2 om momsgrundlag.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.4.3 om tidspunkt for beregning af moms.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.4.4 om fradragsret for købsmoms ved udtagning.