Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.B.4.2.1.6 Tilbagebetaling af moms og afsnit A.B.4.2.1.7 Renter ved tilbagebetaling af moms.