Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Gældsstyrelsen er ansvarlig for afsnit G.A. Inddrivelse.

I forbindelse med DJV 2019-2 er der sket en deling af afsnit G.A., således at de afsnit, der tidligere indeholdte regler om opkrævning, og som tidligere stod i G.A., nu er flyttet til den del af Den juridiske vejledning som Skattestyrelsen er ansvarlig for.

Læs mere om opkrævning i afsnit A.D. Opkrævning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

  • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
  • Afsnit A.B Angivelse og afregning
  • Afsnit A.C Kontrol og straf
  • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

  • lovforkortelser
  • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
  • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Skatteforvaltningen som inddrivelsesmyndighed (G.A.1)
  • Fælles regler for Skatteforvaltningens inddrivelsesværktøjer (G.A.2)
  • Værktøjer (opdelt på person/virksomhed) (G.A.3).
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er ajourført med den nyeste lovgivning og praksis m.v.:

Ny lovgivning - Nr.

Titel

Relevant for afsnit

Lov nr 814 af den 9. juni 2020

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.

(Ændring af b.l.a gældsinddrivelsesloven -  Datalovpakke 1)

G.A.2.2.1

G.A.2.2.6

G.A.2.3

G.A.2.4.1

G.A.2.4.2

G.A.2.4.4.2.2

G.A.2.6

G.A.3.1.2.2

G.A.3.2.2.1.1

Bekendtgørelse nr. 188 af den 9. marts 2020

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

(Gældsinddrivelsesbekendtgørelsen)

G.A.1.1

G.A.2.1

G.A.2.2.2.2.2

G.A.2.2.3.1

G.A.2.3

G.A.2.4.4.1.1

G.A.2.4.4.1.2

G.A.2.6

G.A.3.1.1.1.3.3

G.A.3.1.2.1

G.A.3.1.2.4.3.3

G.A.3.1.2.4.3.4

G.A.3.1.3.1

G.A.3.1.5.10

G.A.3.1.6.4

G.A.3.1.7.9

G.A.3.5.1

G.A.3.6.2.5

G.A.3.7.1

Bekendtgørelse nr 832 af den 10. juni 2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

(Ændring af gældsinddrivelsesbekendtgørelsen)

G.A.2.1

G.A.3.1.1.1.3.3

G.A.3.1.2.4.1

G.A.3.1.8.1

Afgørelser, mv. Kort beskrivelse Relevant for afsnit
UfR 2020.1661 H

Overdragelse af fordringer til tredjemand fra en nærstående kort før anmodning om rekonstruktion var ikke loyal og gav ikke erhververen stemmeret vedrørende rekonstruktionsforslag. Højesteret fandt, at kun loyale overdragelser af nærståendes fordringer kan give erhververen stemmeret i rekonstruktionen efter konkurslovens § 13d.

G.A.3.4.2.3

G.A.3.4.2.5

Se mere

For nærmere beskrivelse af de enkelte lovændringer, se G.A.1.1 Lovgrundlag for inddrivelse.