Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning, Erhvervsbeskatning. Se afsnit C.C.5