Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den Juridiske Vejledning, afsnit C.H Fast ejendom.