Er en betaling af A-skat og AM-bidrag ikke sket rettidigt, skal der beregnes renter efter de sædvanlige regler herom, se afsnit G.6.

Renten skal for så vidt angår bagudlønnede beregnes fra den første i måneden efter sidste rettidige indbetalingsdag, jf. OPKL § 7, stk. 1, og for forudlønnede fra den første i måneden, jf. § 26, stk. 5 i KSLbek.