Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.B.2.2.1 Indeholdelsespligt for A-skat og AM-bidrag.