Ved betaling af restskat i henhold til KSL § 61 pålægges et procenttillæg til staten af restskatten, jf. KSL § 61, stk. 2. Procenttillæg beregnes altid til en opgørelsesmæssig restskat og uanset tidspunktet for udskrivning og modtagelsen af årsopgørelsen, men den skattepligtige kan undgå at betale procenttillægget helt eller delvis ved at foretage frivillig indbetaling af yderligere forskudsskatter ud over, hvad der allerede er betalt i form af A-skatter eller opkrævet ved skattebillet.

Procenttillægget beregnes én gang årligt og fastsættes som rentesatsen i opkrævningslovens § 7, stk. 2, 3. pkt., med tillæg af 4 procentenheder afrundet til en decimal. For indkomståret 2010 er procenttillægget herefter fastsat til 6,2 procent, jf. SKAT-meddelelse af 16. december 2010 (SKM2010.828.SKAT). Procenttillægget for indkomståret 2012 kan først fastsættes i december 2012.

I henhold til KSL § 59 kan der uden beregning af procenttillæg indbetales restskat til og med 1. juli i året efter indkomståret. Ved betaling efter indkomstårets udløb skal der dog betales en dag-til-dag rente, jf. afsnit F.2.3.  

Den skattepligtige har ikke krav på at modtage en årsopgørelse inden fristerne for frivillig indbetaling af yderligere forskudsskatter.