TitelEmneUdgivetSerienrVersion
07.076 Opgørelse efter PAL § 24 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, jf. § 7Skat18-02-13S nr. 821.3 digital
07.077 Opgørelse efter PAL § 24 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, jf. § 8Skat18-02-13S nr. 831.5 digital
07.078 Opgørelse efter PAL § 24 for pensionsinstitutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 3 og 6, jf. PAL § 6Skat18-02-13S nr. 841.3 digital
07.081 Opgørelse efter PAL § 24 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. 9 og nr. 13, jf. PAL § 6Skat18-02-13S nr. 871.4 digital
Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2015Edb-løsninger31-08-15S nr. 351.1 digital
Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2016Edb-løsninger14-10-16S nr. 351.1 digital
Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2017Edb-løsninger03-10-17S nr. 351.1 digital
Anpartskontrolsystemet - indberetning til systemetSkat07-03-16S nr. 21.3 digital
Anpartskontrolsystemet - indberetning til systemet 2016Skat25-10-16S nr. 21.1 digital
Anpartskontrolsystemet; edb-indberetning til systemetTastSelv-løsning02-11-16S nr. 31.3 digital
Bobestyrers digitale adgang til afdødes R75-oplysningerEdb-løsninger01-08-17S nr. 451.0 Trykt
Edb-indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2015Arbejdsgivere08-09-15S nr. 171.1 digital
Edb-indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2016Arbejdsgivere14-10-16S nr. 171.1 digital
Edb-indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2017Arbejdsgivere08-09-17S nr. 171.1 digital
Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2015Edb-løsninger16-10-15S nr. 181.1 digital
Edb-indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2016Edb-løsninger24-10-16S nr. 181.1 digital
Edb-indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelse i pensionskasse 2017Edb-løsninger10-11-17S nr. 181.1 digital
Edb-indberetning af pensionsrettigheder (PERE) 2015Edb-løsninger30-05-16S nr. 241.7 digital
eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Skat02-05-18S nr. 1241.5 digital
eIndkomst: IndberetningsvejledningArbejdsgivere18-06-18S nr. 499.2 digital
eIndkomst: Teknisk vejledningArbejdsgivere18-06-18S nr. 368.3 Digital
eIndkomst: Uddataformater i eIndkomst og LetLønArbejdsgivere18-06-18S nr. 401.7 digital
eIndkomst: Vejledning om eSkattekortArbejdsgivere18-06-18S nr. 372.3 digital
eIndkomst: Vejledning til pc-programmet eIndkomstindberetningArbejdsgivere18-06-18S nr. 393.6 digital
EU-salg uden moms (tidligere Listeindberetning) - systemvejledningEdb-løsninger30-06-14S nr. 481.8digital
Forpligtelser og indberetninger for udenlandske penge- og pensionsinstitutterTastSelv-løsning15-12-11S nr. 421.2 digital
Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2015Skat31-08-15S nr. 501.1 digital
Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2016Skat14-10-16S nr. 501.1 digital
Forskningsinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2017Skat03-10-17S nr. 501.1 digital
Indberetning af anparter (ANPA) 2017Skat08-09-17S nr. 1231.1 digital
Indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2015Arbejdsgivere08-09-15S nr. 161.1 digital
Indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2016Arbejdsgivere14-10-16S nr. 161.1 digital
Indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag 2017Arbejdsgivere08-09-17S nr. 171.1 digital
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2015TastSelv-løsning15-09-15S nr. 641.1 digital
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2016TastSelv-løsning17-10-16S nr. 641.1 digital
Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2017TastSelv-løsning10-10-17S nr. 641.1 digital
Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2015Edb-løsninger16-10-15S nr. 151.1 digital
Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2016Edb-løsninger24-10-16S nr. 151.1 digital
Indberetning af pensionsoplysninger samt supplerende engangsydelser (CPS) 2017Edb-løsninger10-11-17S nr. 151.1 digital
Indberetning af pensionsrettigheder (PERE) 2015Arbejdsgivere30-05-16S nr. 141.9 digital
Indberetning om aktier (beholdninger) 2015Arbejdsgivere02-10-15S nr. 511.1 digital
Indberetning om aktier (beholdninger) 2016Arbejdsgivere19-10-16S nr. 511.1 digital
Indberetning om aktier (beholdninger) 2017Arbejdsgivere11-10-17S nr. 511.1 digital
Indberetning om aktier (køb/salg) 2015Arbejdsgivere02-10-15S nr. 521.1 digital
Indberetning om aktier (køb/salg) 2016Arbejdsgivere19-10-16S nr. 521.1 digital
Indberetning om aktier (køb/salg) 2017Arbejdsgivere20-03-18S nr. 521.2 digital
Indberetning om aktier (udbytte) 2015Arbejdsgivere30-11-15S nr. 531.2 digital
Indberetning om aktier (udbytte) 2016Arbejdsgivere19-10-16S nr. 531.1 digital
Indberetning om aktier (udbytte) 2017Arbejdsgivere11-10-17S nr. 531.1 digital
Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) 2015Arbejdsgivere02-10-15S nr. 541.1 digital
Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) 2016Arbejdsgivere19-10-16S nr. 541.1 digital
Indberetning om finansielle instrumenter mv. (KGL § 29 - derivater) 2017Arbejdsgivere11-10-17S nr. 541.1 digital
Indberetning om finansielle konti til automatisk udveksling med andre lande (FATCA) 2015Edb-løsninger18-08-16S nr. 931.3 digital
Indberetning om investeringsinstitutbeviser/aktier i investeringsselskaber 2015Arbejdsgivere30-11-15S nr. 561.2 digital
Indberetning om investeringsinstitutbeviser/aktier i investeringsselskaber 2016Arbejdsgivere19-10-16S nr. 561.1 digital
Indberetning om investeringsinstitutbeviser/aktier i investeringsselskaber 2017Arbejdsgivere11-10-17S nr. 561.1 digital
Indberetning om renter m.m. (indlån/udlån, pantebreve, obligationer) 2016Edb-løsninger17-10-16S nr. 281.1 digital
Indberetningskanaler til eKapitalEdb-løsninger22-09-15S nr. 451.5 digital
Indberetningsvejledning om Indlån 2017Edb-løsninger23-11-17S nr. 1161.2 digital
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Pantebreve 2018Skat06-03-18S nr. 1081.5 digital
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Prioritetslån 2018Skat06-03-18S nr. 1111.5 digital
Indberetningsvejledning om kvartalsvis rente Udlån 2018Edb-løsninger06-03-18S nr. 1091.5 digital
Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2017Edb-løsninger10-10-17S nr. 1251.1 digital
Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2017Edb-løsninger10-10-17S nr. 1171.1 digital
Indberetningsvejledning om Pantebreve års-ultimo 2017Edb-løsninger23-11-17S nr. 1151.2 digital
Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2017Edb-løsninger19-12-17S nr. 1261.1 digital
Indberetningsvejledning om Prioritetslån års-ultimo 2017Edb-løsninger23-11-17S nr. 1141.2 digital
Indberetningsvejledning om Udlån års-ultimo 2017Edb-løsninger23-11-17S nr. 1131.2 digital
Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2015Skat31-08-15S nr. 321.1 digital
Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2016Skat14-10-16S nr. 321.1 digital
Kulturinstitutioners indberetning af fradragsberettigede gaver 2017Skat03-10-17S nr. 321.1 digital
Momsangivelse - revisorindberetningTastSelv-løsning16-08-11S nr. 471.4 digital
NCTS - Implementation GuidelinesEdb-løsninger02-12-15S nr. 412.1 digital
Obligations and reporting etc. for foreign pension providersEdb-løsninger18-08-09S nr. 42 (GB)1.1 digital
Pengeinstitutternes indberetning til etableringskontosystemet (EIS)Øvrige22-12-05S nr. 331.1 digital
SelvAngiv Professionelt (SA Pro)Edb-løsninger20-02-18S nr. 912.2 digital
System guide for declarations regarding section 21 of PALSkat18-09-15S nr. 951.1 digital
System guide for declarations regarding section 22 of PALSkat18-09-15S nr. 971.1 digital
System guide for declarations regarding section 23 of PALSkat18-09-15S nr. 991.1 digital
Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 21Skat03-07-15S nr. 941.2 digital
Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 22Skat03-07-15S nr. 961.1 digital
Systemvejledning for indberetninger vedrørende PAL § 23Skat24-08-15S nr. 981.1 digital
Teknisk vejledning RenteEdb-løsninger14-06-18S nr. 1102.1 digital
Teknisk vejledning til eKapitals sikre FTPs-gatewayEdb-løsninger04-05-18S nr. 441.8 digital
Teknisk vejledning til eKapitals sikre ftps-Gateway 03-10-16  
Toldsystemerne via SecureFTP(SFTP)-forbindelseSkat06-04-17S nr. 1121.2 digital
Vejledning om indberetningspligt vedr. betalinger til ikke-deltagende Finansielle institutterØvrige16-10-15S nr.1.1 digital
Årsbreve om indberetning af renter, værdipapirer mv.Øvrige31-01-18S nr. 518.2 digital