Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.9.6 Særligt om forældelse af skattekrav - hovedrelger, undtagelser, forfaldstidspunkt og foreløbig afbrydelse