Når tilbudsfristen eller fristen for ansøgning om prækvalifikation er udløbet, vil udbuddet/annoncering af indkøbet fremgå af det historiske arkiv. Det historiske arkiv vil indeholde udbud og annoncering af indkøb fra 2008.

Alle indkøb omfattet af EU's udbudsregler (direktiv nr. 2004/18/EF) vil kunne findes her på siden såvel som i TED databasen (supplement til EU-tidende). Indkøb omfattet af annonceringspligten (Tilbudsloven, lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7.12.2007 med senere ændringer) vil kun blive annonceret her på siden.

Fik du svar på dine spørgsmål?