En person, der giver gaver til velgørende institutioner kan højst få fradrag for 14.500 kr. i 2011, 2012 og 2013.

I 2011 er der et bundfradrag på 500 kr. Det betyder, at hvis personens samlede gave i 2011 kun er 500 kr. til én forening, får vedkommende ikke noget fradrag på grund af bundfradraget på 500 kr. Beløb under 500 kr. til en forening tæller heller ikke med. I 2012 og fremover er disse grænser væk.

Eksempel på beregning af fradraget for gaver i 2011/2012

Forening

Gaver, der giver fradrag
i 2011/2012

Gaver under 500 kr. tæller ikke med i 2011

Forening 1

     500/500 kr.

Forening 2

14.000/14.000 kr.

Forening 3

                            0/400 kr.

             400 kr.

Gaver i alt

14.500/14.900 kr.

Bundfradrag

     500/0 kr.

Fradragsbeløb maksimalt 14.500

14.000/14.500 kr.

Foreningen skal indberette fradraget
Personen kan kun få fradraget, hvis foreningen har indberettet beløbet til SKAT senest den 20. januar året efter. Derfor skal giveren oplyse navn og cpr-nr. til de foreninger, vedkommende giver gaver til.

Ægtefællers fradrag
Hvis ægtefæller foretager fælles gaveindbetalinger, skal begge ægtefæller oplyse deres cpr-nr. til foreningen og samtidig oplyse, hvordan de ønsker deres fælles gaveindbetalinger fordelt mellem sig (for eksempel med 50 procent til hver).

I TastSelv kan giveren se en samlet oversigt over de gaver, der er indberettet til SKAT. 

Se også