Er gaven (kunstværker eller naturhistoriske genstande) fradragsberettiget både til en almennyttig forening og en kulturinstitution, kan der ikke gives fradrag efter begge lovbestemmelser, men giveren kan vælge fradrag efter den lovbestemmelse, som giver det største fradrag.

Gaven skal have en værdi af mindst 500 kr. til den enkelte kulturinstitution for at tælle med, og der er ikke fradrag for de første 500 kr. af årets samlede gaver. Der er ingen øvre grænse for gavens værdi.

Hvis man både giver en gave til en kulturinstitution og en almennyttig forening, kan det ske, at man får mindre i fradrag, end hvis man gav hele gaven til den almennyttige forening. Derfor er der lavet en bestemmelse, der siger, at man kan slå beløbene sammen og få fradrag, som hvis hele beløbet havde været til en almennyttig forening  Det kræver, at den samlede gave ikke er over 14.500 kr. i 2013 og over 14.800 i 2014.

Herudover gælder følgende:

  • Private kan kun få fradrag for værdien af gaver i form af kunstværker eller naturhistoriske genstande.
  • Virksomheder kan få fradrag for pengegaver og værdien af gaver i form af kunstværker eller naturhistoriske genstande.
  • Fradragsretten kan ikke udnyttes af skattepligtige nærtstående medlemmer af ledelsen eller bestyrelsen af kulturinstitutionen, eller af selskaber, som de samme personer eller nærtstående til disse udøver en bestemmende indflydelse over.

Kulturministeriet har i samarbejde med Skatteministeriet og SKAT udgivet vejledningen Nyt om gaver til kulturinstitutioner - en vejledning.

Institutionen skal indberette beløbet til SKAT
Giveren kan kun få fradraget, hvis gavegiver giver sit cpr-nr. til institutionen, og institutionen indberetter beløbet til SKAT senest den 20. januar året efter. 


I TastSelv ligger en samlet oversigt over personens gaver, der er indberettet til SKAT.

Selskabers fradrag for gaver
Selskaber, som giver gaver til kulturinstitutioner, skal oplyse deres navn og cvr-nr. til kulturinstitutionen. Det er en betingelse for fradrag, at gaven er indberettet af kulturinstitutionen.   

Reglen om fradrag for gaver til kulturinstitutioner finder ikke anvendelse, hvis gavegiver og gavemodtager er interesseforbundne.