Indhold

Dette afsnit handler om, hvorledes fristerne i SFL § 26, stk. 1 og 2, beregnes, hvis den skattepligtiges indkomstår ikke er sammenfaldende med kalenderåret. Se SFL § 26, stk. 6.

Reglens anvendelse i praksis

Hvis den skattepligtiges indkomstår ikke er sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristerne fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for. Se SFL § 26, stk. 6.

Et bagud forskudt indkomstår kan tidligst begynde d. 2. april i kalenderåret forud for det kalenderår, som det bagud forskudte indkomstår træder i stedet for. Et fremad forskudt indkomstår kan senest begynde d. 1. april i det kalenderår, som det fremad forskudte indkomstår træder i stedet for.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter