Gennemsnitsmetoden, køb og salg i samme selskab

Gennemsnitsmetoden betyder, at gevinsten skal opgøres som forskellen mellem salgssummen for de solgte papirer og den gennemsnitlige købesum for papirerne. Den gennemsnitlige købesum beregnes på grundlag af købesummerne for samtlige papirer i hvert selskab/investeringsforening forud for salget.

Et eksempel på gennemsnitsmetoden/uændret stykstørrelse ved salg af aktier

(købesummen for de solgte aktier opgøres efter nominelle størrelser eller antal aktier, hvis alle aktierne havde samme stykstørrelse ved købet og salget): 

 Kr.

Køb i år 2006, nominel værdi af aktierne = 50.000 kr. eller 500 aktier á 100 kr. Pris pr. aktie = 300 kr. Købesum = 500 aktier x 300 kr.

 150.000

Køb i år 2007, nominel værdi af aktierne = 100.000 kr. eller 1000 aktier á 100 kr. Pris pr. aktie = 200 kr. Købesum = 1.000 aktier x 200 kr.

 200.000

Køb i år 2008, nominel værdi af aktierne = 50.000 kr. eller 500 aktier á 100 kr. Pris pr. aktie = 150 kr. Købesum = 500 x 150 kr.

  75.000

Samlet købesum for 2.000 aktier, 150.000 kr. + 200.000 kr. + 75.000 kr., der skal tastes som købesum, hvis du vælger at taste din skattemæssige købesum for din restbeholdning den 1. januar 2010, 1. januar 2011 eller 1. januar 2012, og der ikke er købt yderligere eller solgt aktier i 2009 - 2011.

 425.000

Gennemsnitlig købesum pr. aktie, 425.000 kr. / 2.000 aktier

 212,50

Hvis der fx er solgt 1.500 aktier i 2009 skal der alene tastes en købesum for de resterende 500 aktier.

Købesum, der skal tastes: 500 aktier x 212,50 kr. 

106.250

 

Hvis du vælger at taste din skattemæssige købesum for din restbeholdning den 1. januar 2012 og du fx har købt flere aktier i 2011, skal købesummen i 2011 indgå i beregningen af en ny gennemsnitlig købesum pr. 1. januar 2012:

 

Køb 2011, nominel værdi af aktierne = 50.000 kr. eller 500 aktier á 100 kr. Pris pr. aktie 200 kr. Købesum = 500 x 200 kr.

100.000

Det er den samlede købesum, der skal tastes pr. 1. januar 2012 for 1.000 aktier

206.250

I vejledningen Aktier og investeringsbeviser kan du i afsnittet Sådan opgøres gevinst og tab se et eksempel på gennemsnitsmetoden ved ændring af stykstørrelsen.

Har du både en skattefri beholdning fra før 1. januar 2006 og køb efter 1. januar 2006 kan du se eksempel på kombinationen af aktie-for-aktie-metoden og gennemsnitsmetoden her.

Fik du svar på dine spørgsmål?