Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit D.A Moms indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit D.A Moms indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • One Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 k (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Hvad er nyt?

I forbindelse med E-handelspakken, se nedenfor, er der udarbejdet tre nye afsnit: D.A.4.2.5 om platforme mv., D.A.6.1.6.2 om de ændringer og præciseringer i fjernsalgsreglerne, der sker i 2021, og D.A.16.3 om de regler for One-Stop-Moms særordningerne, der gælder fra 2021.

I forbindelse med SKM2020.238.SKTST om praksis for moms på fast ejendom er afsnit D.A.5.9.5 omarbejdet. 

Faglige nyheder

I december 2017 vedtog EU’s ministerråd e-handelspakken for moms. Indførslen af e-handelspakken er todelt. Den første del af reglerne trådte i kraft den 1. januar 2019. Med virkning fra 1. januar 2021, træder den anden del af EU’s nye regler for e-handel i kraft. Ændringerne medfører en harmonisering af reglerne for fjernsalg af varer og reglerne for salg af ydelser til private forbrugere i EU-landene. I hovedtræk medfører de nye regler, at den nuværende mini-one-stop-shop (MOSS) for TBE-ydelser (teleydelser, radio- og tv-spredningsydelser og elektroniske ydelser) udvides til en one-stop-shop (OSS), der omfatter alle B2C ydelser og fjernsalg af EU-varer. Reglerne medfører ligeledes at import af varer fra 3. lande til en værdi af max 150 euro bliver omfattet af OSS-reglerne. Den nuværende fritagelse for importmoms for småforsendelser erstattes af en fritagelse for importerede varer omfattet af one-stop-shop (OSS)/one-stop-moms (OSM). Reglerne findes i:

Rådets direktiv (EU) 2017/2455

Rådets forordning (EU) 2017/2454

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/2459

Rådets direktiv (EU) 2019/1995

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026

De nye regler om e-handel er implementeret i momsloven ved lov nr. 810 af 9. juni 2020. Skatteministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet.

Bemærk, at EU Kommissionen har fremsat forslag om, at ikrafttrædelsen af de nye regler udskydes fra 1. januar 2021 til 1. juli 2021. Se COM (2020) 198 og COM (2020) 199. Det var ved redaktionens slutning Skattestyrelsens forventning, at udskydelsen bliver vedtaget.

Skattestyrelsen har i SKM2020.88.SKTST med virkning fra den 1. juli 2020 ophævet TSS-meddelelse TfS1999.636.

Skattestyrelsen har i SKM2020.146.SKTST præciseret praksis for fradrag for importmoms i forbindelse med leasede aktiver. Det er alene leasinggiver, som har fradragsret.

Skattestyrelsen har i SKM2020.238.SKTST beskrevet ændring af praksis vedrørende moms på fast ejendom som følge af EU-Domstolens dom af 4. september 2019, C-71/18, KPC Herning. 

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

C- eller SKM-nr.

Afsnit

C-276/18

D.A.6.1.6

C-401/18

D.A.4.8.1 og D.A.10.1.1.3

C-547/18

D.A.6.2.3.3

C-43/19

D.A.4.1.2

C-48/19

D.A.5.1.5

C-94/19

D.A.3.1.4.1

C-146/19

D.A.8.1.1.6.4.2

C-242/19

D.A.4.7.3 og D.A.12.1.2

C-430/19

D.A.11.1.5.2

 

 

SKM2020.7.SR

D.A.6.2.8.12

SKM2020.18.SR

D.A.4.5.3

SKM2020.26.SR

D.A.5.8.12

SKM2020.27.SR

D.A.5.8.12

SKM2020.28.SR

D.A.5.8.12

SKM2020.71.HR

D.A.4.1.2 og D.A.8.1.1.1.2

SKM2020.77.SR

D.A.5.21.2

SKM2020.88.SKTST

D.A.8.1.1.3.2.4

SKM2020.89.SR

D.A.4.6.2

SKM2020.96.SR

D.A.11.6.3.3.1.2 og D.A.11.6.4.2

SKM2020.99.SKTST

D.A.10.1.4.4

SKM2020.100.SR

D.A.6.2.4.1.

SKM2020.102.SR

D.A.4.3.6 og D.A.4.3.2

SKM2020.107.BR

D.A.3.1.4.1

SKM2020.115.BR

D.A.4.2.2

SKM2020.119.BR

D.A.4.2.2

SKM2020.130.LSR

D.A.11.4.3.1

SKM2020.135.SR

D.A.8.1.1.7.5.2, D.A.11.4.2.1 og D.A.11.1.3.1.3

SKM2020.140.LSR

D.A.11.4.3.1 og D.A.11.1.3.1.3

SKM2020.143.BR

D.A.8.1.1.1.4 og D.A.4.1.2

SKM2020.146.SKTST

D.A.11.1.3.3.1

SKM2020.171.SR

D.A.5.9.5

SKM2020.183.SR

D.A.11.7.4.7

SKM2020.191.SR

D.A.4.5.3

SKM2020.195.SR

D.A.6.2.3.3

SKM2020.198.SR

D.A.4.10.2.3.2 og D.A.4.10.2.3.3

SKM2020.213.SKTST

D.A.5.11.9.3

SKM2020.233.LSR

D.A.4.1.6.3 og D.A.5.15.2

SKM2020.238.SKTST

D.A.5.9.5

SKM2020.244.SR

D.A.11.1.3.3.1

SKM2020.260.SR

D.A.5.1.2

SKM2020.263.SR

D.A.11.7.4.7, D.A.5.23.2 og D.A.5.9.4.1

SKM2020.275.SR

D.A.5.9.5