Indhold

Afsnittet handler om den første generelle betingelse for lønomlægning.

Afsnittet indeholder: