Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår et selskabs overdragelse af egne aktier til aktionærerne er en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Anskaffelsessummer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Et selskabs overdragelse af egne aktier til aktionærerne er en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand.

Bemærk

Afståelse af egne aktier er skattefri for selskabet. Se ABL § 10.

Anskaffelsessummer

Selskabets vederlagsfri overdragelse af egne aktier til aktionærerne i samme forhold, som aktionærerne ejer aktier i selskabet, sidestilles med en fondsaktieudvidelse. Se TfS 1991, 467 LR. Anskaffelsessummen for disse aktier er 0 kr.

Selskabets vederlagsfri overdragelse af egne aktier til aktionærerne i et andet forhold, end aktionærerne ejer aktier i selskabet, betragtes som en udlodning. Se TfS 1991, 467 LR.

Anskaffelsessummen for disse aktier er værdien af aktierne på udlodningstidspunktet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og Ligningsrådet

TfS 1991, 467 LR

Et selskabs vederlagsfri overdragelse af egne aktier til aktionærerne i samme forhold, som aktionærerne ejer aktier i selskabet, sidestilles med en fondsaktieudvidelse. Et selskabs vederlagsfri overdragelse af egne aktier til aktionærerne i et andet forhold, end aktionærerne ejer aktier i selskabet, sidestilles med maskeret udbytte.