Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan og hvornår kapitalafkastsatsen bliver fastsat.

Afsnittet indeholder:

  • Fastsættelse af kapitalafkastsatsen
  • Forskudt indkomstår
  • Oversigt over kapitalafkastsatser.

Fastsættelse af kapitalafkastsatsen

Kapitalafkastsatsen bliver beregnet en gang årligt.

Satsen er en gennemsnitlig effektiv obligationsrente for årets første 6 måneder. Beregningen bliver rundet ned til nærmeste hele procentpoints. Satsen bliver offentliggjort på bl.a. SKATs hjemmeside [www.skat.dk]. Se VSL § 9.

Forskudt indkomstår

Har den selvstændige forskudt indkomstår, skal han eller hun altid bruge den kapitalafkastsats, der gælder for det indkomstår, der svarer til kalenderåret.

Oversigt over kapitalafkastsatser

Skatteministeriet er blevet opmærksom på, at kapitalafkastsatsen gennem en årrække er blevet beregnet på et forkert grundlag og derved er blevet for høj. I den forbindelse har SKAT udsendt et styresignal SKM2011.810.SKAT, som gennemgår retningslinierne for genoptagelse af skatteansættelsen, samt mulighederne for omvalg af selvangivne oplysninger.

Kapitalafkastsatsen for de enkelte år er:

2011: 2 pct.

2010: 2 pct.

2009: 3 pct.

2008: 4 pct.

2007: 4 pct.

2006: 3 pct.

2005: 2 pct.

2004: 3 pct.

2003: 3 pct.

2002: 4 pct.

2001: 5 pct.

2000: 5 pct.

1999: 5 pct.