Når vi vurderer, om din virksomhed er momspligtig, ser vi på om din virksomhed er en selvstændig økonomisk virksomhed. Denne vurdering er nemlig forskellig fra den skattemæssige vurdering, dvs. om din virksomhed er erhvervsmæssig.

Din virksomhed er en selvstændig økonomisk virksomhed, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Du er ikke ansat som lønmodtager.
  • Du driver økonomisk virksomhed som fx producent, handlende eller tjenesteyder.

Det har ingen betydning, hvad formålet med virksomheden er, om du driver den intenst og seriøst, eller om den giver overskud.

Når din virksomhed er en selvstændig økonomisk virksomhed, er den som udgangspunkt momspligtig. Du skal dog være opmærksom på, at nogle former for virksomhed er momsfri. Det gælder fx forfatter-, foredrags- og komponistvirksomhed.
Du skal momsregistreres, hvis din selvstændige økonomiske virksomhed har en omsætning på mere end 50.000 kr. inden for et år. Er din omsætning under 50.000 kr., kan du vælge at blive frivilligt momsregistreret.

Du momsregistrerer dig elekronisk på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen hjemmeside virk.dk. Det kræver, at du har en digital signatur eller NemID.

I figuren nederst på siden kan du se, om dit arbejde er selvstændig økonomisk virksomhed, hvis vi ligestiller det med den skattemæssige vurdering af din virksomhed.

Hobbyvirksomhed er dog som udgangspunkt ikke selvstændig økonomisk virksomhed og er dermed ikke momspligtig. Det kan dog ikke udelukkes, at hobbyvirksomhed anses for selvstændig økonomisk virksomhed. Det afhænger fx af omfanget af virksomheden.

Visning af billede: skema

Visning af billede: figur_2